యూనికోడ్ లో వట్రుసుడి (ృ) కావాలా? ఇది ట్రై చేయండి..యూనికోడ్ లో వట్రుసుడి పొందడం.. అందులోనూ యాపిల్ కీబోర్డులో అయితే అసలు సాధ్యం కాదు.. కానీ చిన్న ట్రిక్ ద్వారా దాన్ని వాడొచ్చు.. వివరాలు.. ఈ వీడియోలో.. క్లిక్ చేసి చూడగలరు.. నచ్చితే ఇతర బ్లాగర్లకూ షేర్ చేయండి...

http://tholivelugu.blogspot.in/2015/04/how-to-get-vatrusudi-in-unicode-telugu.html

Comments