ఒకేసారి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ Gmail అకౌంట్లు ఉపయోగించండిలా..

ఒక Gmail అకౌంట్ నుంచి లాగ్ అవుట్ అవ్వకుండా

మరో Gmail అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవడం ఎలాగో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు..Comments